Radionice kreativne

fotografije

2011

Katalog sa izložbe:

katalog izlozbe kreativne fotografije

Radovi sa izložbe:

 

Projekat je poržan od Pokrainskog sekretarijata za kulturu Vojvodine