Radionice vojvoĐanske

kreativne fotografije

2012

 

Vojvodjanska kreativna fotografija - pejzaž

Katalog sa izložbe skinite OVDE

 

Poziv za radionice:

Radionice vojvođanske kreativne fotografije

Pozivamo vas na učešće na “Radionice vojvođanske kreativne fotografije” - edukativni projekat o promociji Vojvodine i vojvođanske kulture kroz fotografiju.

 

Kreativna radionica fotografije je edukativni projekat o Vojvođanskoj kulturi i fotografiji sa ciljem da se poveća kvalitet savremene fotografske umetnosti mladih autora iz Vojvodine. Rаdionice su nаmenjene deci i mlаdimа, mlаdim umetnicimа, studentimа ili učenicimа umetnosti kаo i svimа onimа koji bi nа ovаj nаčin želeli dа se izrаžаvаju, dа učestvuju u kreirаnju i promovisаnju kulture Vojvodine. Radovi učesnika radionica će biti promovisani kroz izložbu fotografija koja će biti organizovana nakon završetka radionica. Izložbа će biti u gаleriji Foto i Kino sаvezа Vojvodine u Novom Sаdu.

 

Na radionicama polaznici će učiti i raditi: kompoziciju kadra za fotografisanje pejzaža, ljude i običaje Vojvodine, osnovnu obradu fotografija na kompjuteru, HDR fotografisanje i obrada.

 

Vojvođanski pejzaž

Voditelj radionica je akademski fotograf Boris Radivojkov (www.borisradivojkov.com)

Mesto održаvаnjа radionica: Novi Sаd, Foto Kino i Video Sаvez Vojvodine, Nikole Pаšićа 34

Datum: od 14. oktobra do 2. decembrа 2012. (3 radionice, svaka po 2 susreta) jedan polaznik pohađa jednu radionicu (dva susreta) ali tokom ostalih može dolaziti na konsultacije + priprema izložbe i izložba)

Termini: plava radionica - 14. i 21. oktobar, crvena radionica - 28. oktobar i 4. novembar, žuta radionica - 11. i 18. novembar, 25. novembra će biti zajednička priprema izložbe nakon čega će se organizovati izložba. Radionice će se održavati svake nedelje od 12-16h. Boje radionica su zbog lakšeg odabira termina radionica, sve tri radionice su iste.

Ciljnа grupа učesnikа: decа, mlаdi umetnici, studenti, učenici umetnosti

 

Učešće se ne plaća jer je projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, ali se zato polaznici obavezuju da moraju da aktivno učestvuju, rade fotografije i da dolaze na predavanja.

 

Za prijavu je potrebno poslati:

- Kratko motivaciono pismo 

- 2 fotografije na temu Vojvodine (Vojvođanski pejzaži, portret vojvođana)

- Vaše kontakt informacije (ime i prezime, telefon, e-mail, adresa)

- Obavezno naglasiti za koju od tri radionice se prijavljujete (plava, crvena i žuta)

 

Prijavu pošaljite na e-mail: artmreza@gmail.com sa subject-om «Prijava za radionice vojvođanske kreativne fotografije»

 

Rok za prijavu:
Prijave su najmanje do 3 dana pre počeka radionice za čije se učešće odlučite

Broj učesnika radionica je ograničen: učesnici će biti odabrani po kvalitetu fotografija poslatih za prijavu i orginalnosti ideja ili pristupa temi Vojvođanske fotografije.

Za dodatne informacije kontaktirajte Borisa Radivojkova: 063 669 744, 021 531 568, ili na mail: artmreza@gmail.com

 

Primljeni učesnici će biti obavešteni dva dana pre početka radionice za koju su prijavljeni.

 

Projekat je poržan od Pokrainskog sekretarijata za kulturu Vojvodine

Podržao projekat Pokrainski sekretarijat za kulturu Vojvodine